Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Carl-Johan Gadd

Professor emeritus

Carl-Johan Gadd
Professor emeritus
carl-johan.gadd@econhist.gu.se

Visiting Address: Viktoriagatan 13


Economic History at Department of Economy and Society (More Information)
Box 625
405 30 Göteborg
Visiting Address: Viktoriagatan 13 , 411 25 Göteborg

About Carl-Johan Gadd

Showing 11 - 20 of 46

2008

Denmark and south Scandinavia, 1750-2000.
Carl-Johan Gadd, Hans Chr Johansen, Christer Lundh
Paper to the seminar "Scandinavian Agrarian History" in Århus, Denmark, 18-19 August 2008., Conference contribution 2008
Conference contribution

Swedish agricultural production, 1800-1910. Preliminary version
Carl-Johan Gadd
Paper presented at the COST workshop "Production and productivity in a historical context" Lund, Sweden, June 13-14, 2008, Conference contribution 2008
Conference contribution

2007

Swedish agricultural production, 1800-1860. Preliminary version
Carl-Johan Gadd
Paper presented at Svenska ekonomisk-historiska mötet. Stockholm, 12-14 October 2007. Session 10: Produktion, distribution och konsumtion av livsmedel I. Statistiska ansatser., Conference contribution 2007
Conference contribution

Does Swedish 19th-century agricultural statistics contain useful information?
Carl-Johan Gadd
Paper presented at the 26th Nordic History Congress, Reykjavik, 8-12 August 2007., Conference contribution 2007
Conference contribution

Var lönerna högre i Norge än i Sverige? Och i vilken grad kan regionala löneskillnader förklara protoindustriell textiltillverkning? Kommentar till Stein Tveite, "Vestgötane i norsk handel"
Carl-Johan Gadd
Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900. Red. Chr. Ahlberger & P. Lundqvist (Skrifter från historiska institutionen i Göteborg Nr 9.), Historiska institutionen, Göteborgs universitet, Chapter in book 2007
Chapter in book

Varför är äldre näringslagstiftning så oklar? Kring ekonomisk lagstiftning, lagefterlevnad och sedvana, ca 1680-1850.
Carl-Johan Gadd
Historia: vänbok till Christer Winberg 5 juni 2007. Red. L. Andersson Palm & M. Sjöberg, Göteborg, Historiska institutionen. GU, Chapter in book 2007
Chapter in book

On the edge of a crisis: Sweden in the 1840s
Carl-Johan Gadd
When the potato failed. Causes and effects of the 'last' Europeans subsistence crisis, 1845-1850, Turnhout, Begium, Brepols Publishers , Chapter in book 2007
Chapter in book

2006

Jordbruket och livet på landet
Carl-Johan Gadd
Signums svenska kulturhistoria. Frihestiden, Lund, Signum, Chapter in book 2006
Chapter in book

Några glimtar ur Räfsnäs ekonomiska historia
Carl-Johan Gadd
Räfsnäs: en kungsgård i Mälardalen, Mariefred, Claes Dahlbäck, Chapter in book 2006
Chapter in book

2005

The agricultural revolution in Sweden, ca 1700-1900
Carl-Johan Gadd
M. Jerneck, M. Mörner, G. Tortella and S. Åkerman (eds), Different paths to modernity. A Nordic and Spanish perspective., Lund, Nordic Academic Press, Chapter in book 2005
Chapter in book

Showing 11 - 20 of 46

Page Manager: Kajsa Folmeus Strandberg|Last update: 3/16/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?