Till startsida

Välkommen till ekonomisk historia

Ekonomisk historia ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Dagsaktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Vi är det lilla ämnet som ställer de stora frågorna.

  • Varför blev just västvärlden ekonomiskt starkt och välmående?
  • Vilka effekter har globaliseringen haft på arbetsdelning och levnadsstandard?
  • Kommer jordens resurser att räcka, hur har tidigare miljöhot mötts?
  • Vilken betydelse har migration haft för samhällsutvecklingen?
  • Varför har kvinnor och män olika yrken och olika inkomster?


Ekonomisk-historiska avdelningen är en del av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vi har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen utgör en viktig del av vår verksamhet.

Som student kan du läsa ekonomisk historia på grundnivå inom ramen för Handelshögskolans civilekonomprogram, historielärarutbildningen, Europaprogrammet och som fristående kurser. Vi har också speciella masterskurser.

Institutionens lärare och forskare deltar i internationella nätverk och projekt och publicerar sig i internationella tidskrifter. En annan viktig verksamhet är samverkan med näringsliv och samhälle.
 

ESTER Research Design PhD course 2015

ESTER Research Design PhD course will take place at the University of Gothenburg 28-30 October 2015.

Read more...

Ekonomisk-historiska mötet 2015

Här hittar du mer information om Ekonomisk-historiska mötet 2015

Ny bok om maritim historia

Klas Rönnbäck, Per Hallén och Anna-Maria Eurenius skriver om transporter och handel i boken: "En maritim värld - från stenåldern till idag" redaktörer Katarina Streiffert Eikeland och Madelaine Miller.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta